Om Krokfors Hytteområde AS

Org. Nr. 985 878 587

Eiere:Styret:
Styreleder:
Styremedlemmer:

Daglig leder:

Bankforbindelse:

Sluttføringer kontrakter:

Johan Roger Smith-Nilsen
Eivind Tverå
Haaland Eiendom

Espen Haaland
Johan Roger Smith-Nilsen
Eivind Tverå

Eivind Tverå

Helgeland Sparebank avd. Rana

Eiendomsmegleren Helgeland