Restaureringsobjekt

Hytte 1:
Byggeår 1956, med påbygg av dusj og toalettrom 1980.
Har vært enklere kosmetiske oppussinger
i 1991 og 1994.
Hytten er ca 72 m2 og bygget som 2 leiligheter.
Det meste trenger å restaureres det er behov for nye vinduer.
Altandør og en del bordkledning følger med.

 

 

 

 

Hytte 1 - fra forsiden

Tomten vil bli ca 2000 m2. Ny påkobling av vann og strøm med resten av hyttefeltet er klargjort.
Selges høystbydende over NOK 250 000.-

Hytte 1 - fra baksiden Hytte 1 - fra vest

Hytte 2:
Byggeår 1956, med påbygg dusj og toalettrom 1980.
Har vært enklere kosmetiske oppussinger
i 1991 og 1994.
Ny bordkledning, vinduer og altandør satt opp ca 2003.
Hytten er ca 72 m2 bygget som 2 leiligheter
i dag.
Trenger restaurering
av tak og alt innvendig.
Ny påkobling av vann og strøm med resten av hyttefelt er klargjort.

 

Hytte 2 - fra forsiden

Ny veg fra nederste vegg i hyttefelt beregnet til denne hytten.
Tomten vil bli ca 2000 m2

Selges høystbydende over NOK 300 000,-

Hytte 2 - fra forsiden

Kontakt Eivind Tverå på mobil +47 90729294