Tomtene er selveiertomter

Tomtene ligger syd og sydvest-vendt og er svært solrike og har god utsikt. Det er lagt stor vekt på at den enkelte tomt skal være mest mulig skjermet slik at tomtestørrelsen varierer mellom 1500 til 5000 m2. Det blir laget vei frem til hver tomt, el-kraft og vann føres frem til hver tomt.

Hytter
Hver tomt kan bebygges med en hytte på 120 m2 og et uthus/gjestehytte på 50 m2. Arealene er nettomål, dvs. utvendig vegg.
Enkelte tomter må bebygges med sokkeletasjer.
Alle som kjøper tomt plikter å være med i sameieforeningen som skal ha ansvar for område.

Infrastruktur
Veier: Det vil bli bygd veier i hytteområdet som også skal være godkjent for utrykningskjøretøy, søppelbiler og lignende.

Scooterløyper:
Det er planlagt scooterløyper fra den enkelte hytte til hovedløypenettet. Det er lagt stor vekt på plassering av disse interne snøscootererløyper slik at de ikke virker forstyrrende.

Skiløyper:
Det er kort veg til merkede turløyper langs Drottningleden.

Renovasjon:
Det vil bli satt opp containere ved innfartsvegen til hytteområdet.

Tomtepriser
vil ligge fra fra NOK. 145 000,-
i denne prisen inngår utbygd vegnett med fem meter vei - fra vei og inn på tomt, oppbygde pumpehus med vannreserver, vannrør lagt inn til hver tomt. Strømkabel lagt i bakken til hver tomt. (ekskl. tilkoblingsavgift strøm som fastsettes av Vattenfall)

 

Klikk på kartet for å se på størrelse og pris på tomtene

 

Det er gjennomført en omfattende undersøkelse og kartlegging i området slik at hyttefeltet skal fremstå som mest mulig miljøvennlig. Det er også lagt vekt på hyttenes utformelser i forhold til tomten.

Det er lagt vekt på at sårbar og sjelden vegetasjon er spart, vegtraseer tilpasses i stor utstrekning til terrenget.